2021 YıLı ECE R 43 DENETIMINDEN BAşARıYLA GEçTIK

Sımglass

2021 yılı ECE R 43 Denetiminden Başarıyla Geçtik


Otomotiv camlarının güvenlik kriterlerini belirleyen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (ECE) Regülasyon 43 uyarınca her yıl düzenli olarak yapılan Audit(Denetim) den başarı ile geçtik.

Otomotiv camlarının güvenlik kriterleri, uygulanacak testler ve kullanılacak sembol ile işaretler Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (ECE) Regülasyon 43’te düzenlenmiş